شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دوازدهم متوسطه درس هشتم را که توسط آقای سیف ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه قرآن پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۴:۰۹ می‌باشد.