شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه هشتم متوسطه درس هشتم(بخش اول) را که توسط خانم شاه‌میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۰:۰۰ می‌باشد.