شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه درس هفتم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۹:۱۲ می‌باشد.