شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس جغرافیای ایران پایه دهم متوسطه درس هفتم را که توسط خانم سیدعبداللهی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۱:۲۴ می‌باشد.