شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس قرآن پایه هشتم متوسطه درس هفتم را که توسط آقای برومند ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۰:۰۰ می‌باشد.