شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس جغرافیا پایه دهم متوسطه درس هفتم و هشتم را که توسط خانم سیدعبداللهی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۴۴ می‌باشد.