شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه درس هفدهم را که توسط آقای موسی‌خان ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۱۲ می‌باشد.