شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه چهارم ابتدایی درس چهاردهم(بخش دوم) را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۹:۱۰ می‌باشد.