شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی درس چهاردهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۰۸ می‌باشد.