شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس آمار و ریاضی پایه دهم متوسطه مبحث رسم نمودار تابع درجه ۲ را که توسط آقای صیف‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۵۲ می‌باشد.