فیلم آموزشی درس ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: حل تمرینات دنباله حسابی
رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی
شبکه پخش ویدئو: شبکه چهار
مدرس: آقای صیف پور
زمان ویدئو: ۲۳:۱۳

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه دوازدهم متوسطه (علوم انسانی)