شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه مبحث عبارت توان‌دار را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۴۷:۲۶ می‌باشد.