دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس مبحث مفعول مطلق عربی پایه دوازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم ملکی
مدت آموزش: ۲۵:۴۳

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه دوازدهم متوسطه