شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه نهم متوسطه فصل دهم(بخش دوم) را که توسط آقای طهماسبی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۰۰ می‌باشد.