شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هندسه پایه دوازدهم متوسطه فصل دوم(درس دوم) را که توسط آقای یوسفی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۹:۴۸ می‌باشد.