شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه فصل سوم(بخش اول) را که توسط آقای قومی ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۰:۵۶ می‌باشد