شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته تجربی) فصل سوم را که توسط آقای فرجی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۰:۱۲ می‌باشد.