شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کارگاه نوآوری و کار آفرینی پایه یازدهم هنرستان فصل سوم را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۰:۰۰ می‌باشد.