شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی فصل ششم را که توسط خانم ثانی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۳:۳۸ می‌باشد.