شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه نهم متوسطه فصل نهم(بخش دوم) را که توسط خانم یاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۳۲ می‌باشد.