شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه نهم متوسطه فصل هفتم را که توسط خانم شاه میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۸:۳۰ می‌باشد.