شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه یازدهم متوسطه فصل چهارم را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۵۶ می‌باشد.