شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم متوسطه فصل چهارم را که توسط آقای فدایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۵۰ می‌باشد.