شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۸:۴۶ می‌باشد.