شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مدیریت تولید پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای رشیدی‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۸:۰۰ می‌باشد.