شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کاربرد فن‌آوری های نوین پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای همتی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۹:۰۰ می‌باشد.