شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هفتم متوسطه فصل یازدهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۲:۰۰ می‌باشد.