شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه یازدهم متوسطه مبحث آهنگ واکنش را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۴۴ می‌باشد.