شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی مبحث ادامه قالب‌های شعری را که توسط خانم اسحاقی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۶:۰۰ می‌باشد.