شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دهم متوسطه مبحث استوکیومتری گازها را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۵:۲۸ می‌باشد.