شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث مساحت را که توسط خانم موسوی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۳:۰۰ می‌باشد.