شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه مبحث الکتروشیمی را که توسط خانم سراجیان ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۲۴ می‌باشد.