شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۷:۴۸ می‌باشد.