شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه مبحث جذر و ریشه را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۸:۰۷ می‌باشد.