شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه اول ابتدایی مبحث جمع و تفریق را که توسط خانم ارشدراد ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۴۲:۲۲ می‌باشد.