شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زیست شناسی پایه دوازدهم متوسطه مبحث فتوسنتز در شرایط دشوار را که توسط آقای امیری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۹:۲۶ می‌باشد.