شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی مبحث قالب‌های شعری را که توسط خانم عباسلو ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۵:۰۰ می‌باشد.