شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث محیط را که توسط خانم قباخلو ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۸:۴۴ می‌باشد.