شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوازدهم هنرستان درس اول پودمان ۴ را که توسط خانم فانی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۲۰ می‌باشد.