شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه دوازدهم متوسطه مبحث نامه نگاری را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۳۶ می‌باشد.