شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هشتم متوسطه مبحث کانی‌ها را که توسط آقای شیرکوند ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۳۴ می‌باشد.