دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس ادامه درس پانزدهم هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم رضوانی
مدت آموزش: ۲۵:۲۷

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه ششم ابتدایی