دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس فصل سوم مبحث قضیه کسینوس‌ها هندسه پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: آقای بهرامی
مدت آموزش: ۲۸:۲۸

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه یازدهم متوسطه