اتاق سرمایه در دانشگاه سمنان افتتاح شد

رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان گفت: براینخستین بار در دانشگاه‌های کشور، اتاق سرمایه در این دانشکده دانشگاه سمنان افتتاح شد.
حسین دامغانیان به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: اتاق سرمایه به منظور ارتباط هر چه بیشتر با بازار سرمایه و ایجاد افق های جدید برای دانشجویان در دانشگاه سمنان افتتاح شد .
وی بر لزوم آشنایی دانشجویان با بازار سرمایه تاکید و بیان کرد: آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه، توانایی این قشر در انجام فعالیت های اقتصادی را ارتقا می دهد.
وی ادامه داد: برقراری ارتباط موثر بین حوزه های نظری و عملی و تقویت توان به کارگیری نظریه های آموخته شده در محیط دانشگاهی از اهداف ایجاد اتاق سرمایه در این دانشکده است.
دامغانیان یاد آور شد: علاقه مندان به این بازار می توانند پس از کسب صلاحیت های فنی، تخصصی و بنیادی لازم در بستر ایجاد شده، نقش موثری در این بازار ایفا کنند.
رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: با توجه به نقش بازار سرمایه در ارتباط میان واحد های پس انداز و سرمایه گذاران، ساز و کارهای کلی تعبیه شده در این بازار، سبب تسریع دررشد اقتصادی از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری می شود.
به گزارش ایرنا، دانشگاه سمنان از نظر علمی و پژوهشی رتبه سیزدهم کشور را دارد، حدود ۱۲ هزار دانشجو شامل پنج هزار دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، هفت هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و بقیه در مقطع کاردانی در دانشگاه سمنان تحصیل می‌کنند.