اجرای طرح توسعه ۵۸ ایستگاه هوایی توزیع برق

سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ، ۵۸ ایستگاه هوائی توزیع برق در استان سمنان احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین سمنان رضا علی اصغری با اشاره به این که از آغاز سال جاری تا به حال، ۳۷ دستگاه پست هوائی بهینه سازی شده بیان داشت: طرح اصلاح شش ایستگاه زمینی توزیع برق در راستای استمرار خدمات دهی به مشترکان برق اجرائی شده است.
وی با بیان این که هفت هزار و ۵۰۰متر شبکه فشار متوسط هوائی و زمینی در استان احداث گردیده گفت: طرح بهسازی ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع برق ، از دیگر اقدامات به عمل آمده محسوب می شود.

وی با ابراز این که ۲۰۸ دستگاه سرچراغ جدید در سامانه روشنائی معابر استان نصب گردیده یادآور شد: در زمان قید شده ، بهسازی ۴۷۷ سرچراغ نیز به انجام رسیده است.

وی به طرح توسعه ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوائی در جهت تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید اشاره نمود و تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۶۰۰ متر از شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی نیز به منظور پایداری شبکه و ارتقای ضریب اطمینان خطوط برق رسانی ، بهینه سازی گردیده است.

مهندس علی اصغری همچنین با عنوان این که یک هزار و ۶۰۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی از آغاز سال ۹۷ تا زمان حاضر دایر گردیده افزود: در راستای اجرایی نمودن طرح های توسعه و احداث ذکر شده، مبلغ ۳۱میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

وی تصریح کرد: هم اینک بالغ بر ۳۷۱ هزار مشترک برق از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان بهره مند می شوند.