احیای معادن رها شده در استان سمنان

حمیدرضا عبدوس، معاون حفاظت وامور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با انتقاد از رهاسازی عرصه‌هایی که فعالیت‌های معدنی در آنها پایان یافته از برنامه‌ریزی برای احیای ۱۰۰هکتار ازعرصه‌های منابع طبیعیِ استان سمنان که دراثر فعالیت بهره برداری معادن تخریب شده خبر داد.

حمیدرضا عبدوس در جمع خبرنگاران ایسنا اظهار کرد: عملیات بازسازی و احیای این یک صد هکتار تا پایان بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد.

طرح احیا و بازسازی عرصه‌های منابع طبیعیِ این استان در سینه کارهای معدنی که در اثر فعالیت بهره برداری معادن تخریب شده و یا ماده معدنی آنان به اتمام رسیده است تا پایان این ماه به پایان می رسد.

فعالیت‌های معدنی آثار مخرب زیادی بر عرصه‌های منابع طبیعی دارد و جبران خسارت‌های وارد شده ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری دشوار و در برخی مواقع غیرممکن است.

این معادن پس از بهره‌برداری و پایان ذخیره معدنی یا نداشتن کیفیت مناسب رها شده و علاوه بر آثار مخرب، چشم‌اندازی نا همگون بر زیست بوم‌ها و عرصه های منابع طبیعی به نمایش می گذارد.

اجرای طرح احیا و بازسازی عرصه‌های منابع طبیعی این استان که در اثر فعالیت و بهره برداری معادن، تخریب شدند برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون معادن و ماده ۱۷ اصلاحی و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی پیگیری می گردد.

برابر مصوبه کمیته تعامل بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محدود های معدنی در سطح استان سمنان برای احیا و بازسازی انتخاب و فعالیت احیاسازی در آنها آغاز شده است..

با هماهنگی و تعامل انجام شده با سازمان صمت استان سمنان در سالجاری جهت اعلام عرصه‌های معدنی مستعد احیاء و بازسازی، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی و بخشی از آن تاکنون هزینه شده است .

بازسازی و احیای عرصه‌های منابع طبیعی آسیب دیده ناشی از فعالیت‌های معدنی یکی از اصولی‌ترین راهکارهای مهم در کنترل آثار زیان‌بار بعد از فعالیت معادن، دستیابی به ایجاد محیطی مناسب و مطلوب برای تجدید حیات طبیعی و استفاده از سایر قابلیت‌های معادن است.

پس از تصویب قانون معادن و درج موضوع بازسازی و احیا در ماده ۲۵ این قانون و ماده ۱۷ اصلاحیه مربوطه، بازسازی و احیای معادن بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته شد.

با توجه به اینکه استان سمنان یک استان معدنی است و تعداد زیادی معادن فعال در استان وجود دارد ، لذا درصورت تخصیص اعتبارات کافی، پس از بررسی محدوده‌های تخریب شده، با اجرای طرح‌های عملیات اصلاح و احیا، آسیب‌های وارده ناشی از فعالیت‌های معدنی تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی گفت: با توجه به حجم بالای عملیات معدنی در استان این اداره کل نیازمند اعتبارات بیشتری در این خصوص بوده که در این راستا پیگیری‌ها و اقدامات لازم نیز برای تحقق این هدف صورت داده است .

علاوه بر اجرای این طرح چنانچه برنامه مناسبی برای معادن فعال به منظور جلوگیری از تخریب اراضی و تشدید فرسایش ارائه شود، شرایط پایداری را در معادن به همراه خواهد داشت که این امر نیازمند تعامل بیشتر بین سازمان‌های مرتبط و بهره برداران معادن است.