این ویدیو مربوط به ادبیات فارسی درس چهاردهم پایه هفتم متوسطهاست .
توسط دکتر خاتمی تدریس شده و از شبکه آموزش پخش گردیده است.
ویکی سمنان برای شما عزیزان در ایام تعطیلی مدارس ویدیوهای آموزشی را فراهم اورده است که می‌توانید از آنها بهره کافی را ببرید.
مدت زمان این ویدیو ۲۳:۲۵ می‌باشد.

لینک مرتبط:
مشاهده ویدیوهای بیشتر