استان سمنان در تعداد چهره‌های ماندگار رتبه نخست کشور را دارد

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان با اشاره به اینکه این استان زادگاه ۸ چهره ماندگار کشور است گفت: استان سمنان در تعداد چهره‌های ماندگار رتبه نخست کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مهدی شهر، داوود فیض در آئین تکریم از چهره ماندگار دامپزشکی کشور اظهار داشت: استان سمنان به نسبت جمعیت خود، بیشترین چهره ماندگار کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اخیر بنیاد نخبگان استان سمنان، تکریم از نخبگان شهرستان‌های مختلف استان سمنان بوده است اضافه کرد: در سال ۸۴ هشت نفر از نخبگان استان سمنان موفق به اخذ نشان چهره ماندگار کشور شدند.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان با تأکید بر اینکه باید از نخبگان اسان و کشور به صورت ویژه تقدیر شود اضافه کرد: نادعلیان به عنوان نخبه علمی تاثیر گذار در جامعه مطرح است.

فیض با اشاره به لزوم تعریف صحیح از جامعه نخبگان خاطرنشان کرد: نخبه کسی است که بتواند در جامعه تاثیرگذار باشد و هر چه وسعت تاثیر گذاریش بیشتر باشد از نظر ما نخبه‌تر است

وی اضافه کرد: این چهره ماندگار کشوری در دایره نخبگان برجسته است چرا که نه تنها در کشور بلکه در عرصه بین‌المللی نیز از نخبگان است.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان عنوان کرد: یکی از راه‌هایی که نام این چهره ماندگار کشوری می‌تواند ماندگارتر شود این است که با نام وی جایزه مثل جایزه نوبل یا بورس تحصیلی تعریف شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان