استقبال منابع طبیعی استان از طرح‌های گردشگری کویر

جعفر مرادی حقیقی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری در مناطق کویری به شرط بهره‌برداری صحیح از سوی این اداره‌کل استقبال می‌‎شود.

حقیقی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: رونق گردشگری کویری نه تنها سبب رشد اقتصادی مقصد گردشگری می شود، بلکه در صورت بهره‌برداری صحیح به حفظ عرصه‌های منابع طبیعی نیز کمک می‌کند.

عرصه‌های منابع طبیعی از جمله مناطق کویری با توجه به جذابیت و ظرفیت‌هایی که دارد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله گردشگری است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از طرح‌های گردشگری در عرصه‌های ملی به شرط حفظ و نگهداری پوشش گیاهی و بهره‌برداری مناسب که موجب تخریب مراتع نشود، استقبال می‌کند.

قسمتی از جنگل ابر برای گردشگری و آفرود درنظر گرفته شده است که آفرود سوران در اقدامی خودجوش در مسیر آفرود درخت کاشته‌اند و خودشان با آبیاری از درختان مراقبت می‌کنند و چنین اقداماتی ارزشمند است.

از دیگر اقدامات اثربخش توسعه گردگشری در عرصه‌های طبیعی می‌توان به مناطق گردشگری شهرستان مهدیشهر اشاره کرد که گردشگران در هنگام استفاده و بازدید از این مناطق بکر برای تقویت پوشش گیاهی بذر بلوط می‌کارند.

باید تمهیدی در نظر بگیریم تا طبیعت، تاریخ و فرهنگ مناطق دارای ظرفیت جذب گردشگر در کنار مزیت هایی که برای جامعه کنونی به همراه دارد، برای سال ها و نسل های آینده نیز قابل بهره برداری باشد وگرنه توسعه یکجانبه نگر، فاقد برنامه ریزی و مدیریت منجر به ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی یا زیست‌محیطی جدیدی در نقاط کویری خواهد شد.

مناطق کویری یکی از مکان‌های مورد توجه علاقه‌مندان به حضور در طبیعت است و این بستر در استان سمنان وجود دارد که می‌تواند به تحقق رویکرد توسعه گردشگری در استان کمک کند.