افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق سمنان

سیدمحمد موسوی زاده، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: مصرف برق امسال در برخی ساعات و روزها تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسوی زاده روز جمعه به رسانه ها افزود: در برخی روزها و ساعات امسال تا ۲۰ درصد افزایش مصرف برق در استان ثبت شد که نسبت به سال گذشته قابل توجه و بی‌سابقه بود.
وی دلیل عمده افزایش ۲۰ درصدی برق مشترکان استان سمنان را گرمای زودرس، افزایش متوسط دمای هوای تابستان، خشکسالی و پایداری هوای گرم عنوان کرد.
مقدار حداکثر مصرف برق امسال تاکنون به مقدار ۵۰۰ مگاوات از سوی مشترکان مجموعه کوچک و مشترکان حوزه توزیع در استان سمنان به ثبت رسید.
افزایش دما استفاده از وسایل برودتی را افزایش می دهد و طبق بررسی‌ها ۳۰ درصد مصرف برق خانوار استان سمنان مربوط به وسایل سرمایشی است.
شهروندان با روش‌های ساده در مصرف می توانند روندی در پیش بگیرند که مصرف برق را متعادل کنند تا خاموشی به شبکه تحمیل نشود.
موسوی زاده با اشاره به اینکه شهروندان وسایل برقی اضافی به ویژه لامپ های روشنایی که اضافی است را از مدار خارج کنند، ادامه داد: همین روش ساده تا ۲۰ درصد از مصرف برق کم می کند.
برای خنک کردن محیط نیز شهروندان از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند زیرا دور تند کمکی به خنکی هوا نمی کند ولی حداقل ۵۰ درصد مصرف برق کولر را افزایش می داد.
در استفاده از چیلر و اسپیلت نیز توصیه می‌شود دما روی ۲۵ درجه تنظیم شود که دمای رفاه است تا جای ممکن به مصرف بهینه برق منجر شود.
همین راهکارهای ساده ۱۰ درصد مصرف برق را کاهش می دهد که مدیریت توزیع برق را آسان می کند و با رعایت همین شیوه، کمترین خاموشی را خواهیم داشت.
تاکنون به منظور مدیریت توزیع برق بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی کمک و همکاری خوبی با شرکت توزیع برق داشته اند و ادامه این همکاری کمک بزرگی به شرکت توزیع برق برای مدیریت انرژی و اعمال کمترین میزان خاموشی است.